درباره ما

درباره ما

در چارچوب سیاست‌های کلی تحول اقتصادی، قانون رفع موانع تولید و بر اساس تاکیدات و تدابیر مقام معظم رهبری، مبنی بر تقویت و توسعه اقتصاد دانش بنیان، توجه به صنایع خلاق، فناوریهای نرم و علوم انسانی به عنوان مکمل اقتصاد دانش بنیان، یکی از محورها و رسالت های اصلی فعالیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد. در این راستا، در چند سال گذشته با اجرایی‌سازی برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق، اقدامات متنوعی در جهت حمایت از شرکت‌های صنایع خلاق و خانه های خلاق و نوآوری به عمل آمده و بیش از 1600 شرکت خلاق و بیش از 50 خانه خلاق و نوآوری، که عمدتاً در فناوریهای نرم و صنایع خلاق  مبتنی بر نوآوری و خلاقیت، علوم انسانی، اجتماعی، فضای دیجیتال و فرهنگی فعالیت دارند، تأیید شده و از نظر اثربخشی اقتصادی، اجتماعی و همچنین اشتغال نیروی انسانی تحصیل کرده به سرعت در حال گسترش می‌باشند.
واحد‌های خلاق که عمدتاً در فناوریهای نرم و صنایع خلاق، فرهنگی، علوم انسانی، اجتماعی و خدمات نوین مبتنی بر فضای دیجیتال فعال و در حال رشد می‌باشند، دارای جوهره رشد بر پایه نوآوری برای ارائه و توسعه محصولات و خدمات جدید و مدل‌های نوین کسب‌وکار در سطح بازارهای هدف است و لزوماً در مراحل شکل‌گیری و رشد مبتنی بر توسعه فناوری‌های پیشرفته نیستند. از طرف دیگر، اگرچه در این حوزه شرکت‌های نسبتاً بزرگ نیز فعالیت دارند، اما پیشران اصلی آن‌ها استارتاپ¬های خلاق و نوآور می‌باشند. این حوزه بخش قابل توجهی از اقتصاد را در جهان شامل می‌شود و به دلیل اشتغال به تحصیل بیش از 50 % ظرفیت نظام آموزش عالی در رشته های علوم انسانی و هنر و همچنین نفوذ فراگیر این حوزه ها در سطح جامعه، مزیت‌های قابل توجهی در ایجاد اشتغال برای نیروهای جوان، نوآور و خلاق و تحصیل کرده و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد. 
در شرایط فعلی با توجه به دو مرجع قانونی زیر:
•    سند ملی توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم
•    قانون جهش تولید دانش بنیان (تبصره بند "ب" از ماده 6):


که مستقیماً وظیفه توسعه صنایع خلاق را بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سپرده است و پس از گذشت بیش از 3 سال از اجرای برنامه توسعه زیست بوم شرکتهای خلاق و تعریف و ارتقاء راهبردهای توسعه در این زیست بوم، به منظور تعیین مصادیق و طراحی حمایتها و خدمات از این دسته کسب و کارها، آئین‌نامه اجرایی "توسعه زیست بوم واحدهای خلاق" با توجه به تجارب کسب شده، به شرح زیر تدوین و برای اجرا ابلاغ می‌شود:

خانه های خلاق و نوآوری

0

شرکت های خلاق

0

مراجع تشخیص صلاحیت واحدهای خلاق

0