خدمات بیمه تکمیلی

خدمات بیمه تکمیلی

خدمات بیمه تکمیلی

شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور و شرکت‏‌های نوپا با حمایت شبکۀ فناوری و نوآوری ایران از خدمات بیمۀ تکمیلی بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی شبکۀ فناوری و نوآوری ایران از این پس شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور، شرکت‏‌های نوپای عضو تینت می‌توانند از خدمات بیمۀ تکمیلی بهره‌مند شوند. همچنین شتابدهنده‌ها، شرکت‌های عضو پارک‌های فناوری، مجتمع‌های فناوری و مراکز نوآوری و شرکت‌های عضوشان، صندوق‌های پژوهش و فناوری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و... هم می‌توانند از این امکان استفاده کنند.

متقاضیان محترم جهت برخورداری از خدمات بیمه تکمیلی می توانند به لینک زیر مراجعه و اطلاعات لازم را در خصوص بسته های پیشنهادی و تعرفه به دست آورند: