نشست‌های پرسش و پاسخ (حضوری، وبینار)

نشست‌های پرسش و پاسخ (حضوری، وبینار)

نشست‌های پرسش و پاسخ (حضوری، وبینار)

نشست‌های پرسش و پاسخ بستر بسیار مناسبی است تا شرکت‌ها و فناوران بتوانند مسائل، نقاط مورد ابهام و سوالات خود را در حضور سایر شرکت‌ها مطرح و از پیشنهادات مدرس خبره بهره مند شوند.

نشست‌های پرسش و پاسخ به صورت دوره ای و در کلیه حوزه‌های تجاری سازی و کسب و کار شرکت‌ها از جمله مباحثی مانند: بیمه تامین اجتماعی، مالیاتی، حقوقی، طراحی صنعتی، تامین مالی و سرمایه پذیری، مسائل گمرکی و ... برگزار می گردد.

راهنمای استفاده از سامانه bizservices

درخواست خدمت